T I D I G A R E   P R O J E K T

Exor                                    2009-12 2010-02             Utveckling

Konvertering av hemsideslösningar för olika kommuner mm.

Tekniskmiljö                       .NET, XML/XSLT, CSS

 

Karolinska                          2005-06 2009-06             Utveckling

Utveckling och underhåll av Inventarie- o tidrapport, förebyggande åtgärder.

Tekniskmiljö                       ASP.NET, VB.NET, Visual Foxpro, SQL-server

 

Postorderföretag               2009-08 2009-09             Utveckling

Export inkassouppgifter via XML.

Tekniskmiljö                       ASP.NET, VB.NET, XML/XSLT

 

AstraZeneca                       2006-03 2006-05             Utveckling

Ändringar i Accessdatabas för reservdelslager.

Tekniskmiljö                       Access

 

Metodia Byggkontroll AB  2002-10 -                          Utveckling

Utveckling av program för att beräkna hållfasthet i Betong.

Tekniskmiljö                       VBA Excel samt XML

 

Apoteket P&L                     2002-03  2003-06            Utveckling

Accessdatabaser för projekt, metoder, läkemedelstillverkning, mm. Konv från FileMaker.

Tekniskmiljö                       Access, FileMaker Pro

 

Musikförening                    2000-10 2000-10             Utveckling

Notregister i FileMaker Pro.

Tekniskmiljö                       FileMaker Pro

 

Datautbildningsföretag    1998-10 2001-04             Utbildning

Lärare i Access grundkurs.

Tekniskmiljö                       Access

 

Läkemedelsföretag           1998-05 2004-10             Utveckling

Konvertering av säljstödsystem till Lotus Notes. med Domino som webklient

Tekniskmiljö                       Lotus Notes, Domino

 

Postorderföretag               1999-03 2000-09             Utveckling

Postordersystem, kan bl a automatiskt göra utskick

Tekniskmiljö                       Visual Foxpro

 

Förlag                                 1998-10 1999-04             Utveckling

Prenumerationssystem för hantering av tidningar.

Tekniskmiljö                       Visual Foxpro

 

Vårdföretag                        2004-01 2004-11             Support

Andra linjens support

Tekniskmiljö                       Visual Foxpro

 


Högfeldt Datakonsult AB, Plommonvägen 167, 741 31 KNIVSTA, Tfn 018-34 90 80

E-post info@hogfeldt.se, www.hogfeldt.se